Domeną naszej działalności jest kompleksowe, wielobranżowe projektowanie obiektów mieszkalnych, handlowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej

 

Dysponując zespołem projektantów zarówno w branży architektoniczno  budowlanej, konstrukcyjnej i drogowej, w dziedzinie małej architektury i architektury wnętrz, jak też we wszystkich branżach instalacyjnych,  jesteśmy w pełni przygotowani do opracowania kompletnej dokumentacji technicznej obiektów „pod klucz”.

Oferujemy pełen zakres usług - począwszy od wstępnych uzgodnień i fazy koncepcji,   aż po projekty wnętrz, mebli i wyposażenia oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, nadzór autorski w trakcie realizacji obiektu i pozwolenie na użytkowanie.

      Wybrane wykonane projekty powstałe w pracowni PAMS lub współtworzone przez projektantów współpracujących z PAMS: